Aktualności

IV Konferencja Inteligentna Energetyka
09:12 Wtorek, 28 marzec 2017Wydawca czasopisma Smart Grids Polska i portalu Smart-Grids.pl podjął się zainicjowania działań na rzecz promowania technologii i idei Smart w energetyce, zwłaszcza wśród odbiorców przemysłowych dysponujących lokalnymi źródłami wytwórczymi lub planujących rozwój w tym kierunku, niezależnie od charakteru tych źródeł (OZE czy klasyczne). Efektem działań jest organizowana 29 marca br. IV Konferencja „Inteligentna Energetyka”: Odbiorcy przemysłowi w świecie technologii Smart i w obliczu zmian strukturalnych rynku energii z uwzględnieniem formuły Smart Grid.
Od kilkunastu miesięcy obserwujemy spór pomiędzy zwolennikami energetyki opartej o źródła odnawialne a zwolennikami energetyki klasycznej opartej na węglu kamiennym. Skutkuje to pojmowaniem Smart Grid w kategoriach: OZE są Smart, energetyka klasyczna – nie. W dzisiejszej rzeczywistości idea Smart Grid jest błędnie postrzegana, co stanowi znaczną stratę dla transformacji tradycyjnej sieci elektroenergetycznej w sieć inteligentną. Źródło pozyskania energii jest tylko źródłem, a idea Smart Grid zaczyna się w momencie dostarczenia i przepływu energii w sieci. Smart Grid jako inteligentna sieć elektroenergetyczna pełni znacznie więcej funkcji, jak komunikacja pomiędzy uczestnikami rynku, optymalizacja pracy sieci (dostępność, jakość energii, efektywność sieci), optymalizacja zużycia i kosztów energii czy integracja rozproszonych źródeł energii i mikrosieci.

Zachodzące zmiany, zwłaszcza plany wprowadzenia rynku mocy, jak również promowanie Lokalnych Klastrów Energii i Spółdzielni energetycznych, jako droga do decentralizacji sieci elektroenergetycznej, wpłyną na strukturę i funkcjonowanie podmiotów rynku energii.

Biorąc pod uwagę ideę Smart Grid i zachodzące zmiany, dostrzegamy wśród odbiorców przemysłowych podmioty pełniące kluczową rolę w rozwoju sieci Smart.

Kluczowym jest traktowanie tej grupy mocno podmiotowo i uwzględnienie jej potrzeb przy opracowywaniu programów rozwoju inteligentnej sieci. O potencjale przemysłu przy tworzeniu Lokalnych Klastrów Energii, bilansowaniu rynku mocy, a co za tym idzie realnego zaangażowania tego najważniejszego uczestnika rynku porozmawiamy podczas spotkania.

W trakcie konferencji poruszane będą zagadnienia dotyczące m.in.:
 • Inteligentna Sieć Elektroenergetyczna w formule Smart Grid.
 • Rola odbiorców przemysłowych jako dostawcy zasobu rozproszonego i odbiorcy usług wzajemnych w formule Smart Grid.
 • Dostępne rozwiązania technologiczne dla przemysłu.
 • Nowe zadania sprzedawców w obliczu zmian strukturalnych rynku energii, w tym rozwoju technologii Smart.
 • Aspekty prawne i źródła finansowania inwestycji.
Konferencja skierowana jest do przedstawicieli przemysłu, zwłaszcza energochłonnego, jak również przemysłu dysponującego lokalnymi źródłami wytwórczymi lub planującego rozwój w tym zakresie. Podczas eventu nie zabraknie przedstawicieli sektora energetycznego, dostawców technologii, kadry naukowej, a także przedstawicieli administracji publicznej.„Świętokrzyskie - buduj z energią”
14:55 Poniedziałek, 28 listopad 2016
„Świętokrzyskie - buduj z energią”
Innowacyjny biznes a ochrona klimatu – warsztaty
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach oraz Instytut na rzecz Ekorozwoju zapraszają na warsztaty KLIMAPOLKA poświęcone korzyściom z polityki klimatycznej. Spotkanie odbędzie się 8 grudnia br. w budynku Energis Politechniki Świętokrzyskiej.

Kluczowe obszary dla rozwoju zielonych miejsc pracy w Polsce to obecnie poprawa efektywności energetycznej oraz energetyka rozproszona. Czym jeszcze może zajmować się proklimatyczny biznes? O tym więcej na warsztatach w Kielcach już 8 grudnia!

Zmiany na rynku pracy są jednym z nieodłącznych elementów niskoemisyjnej transformacji. Zazielenienie gospodarki tworzy nowe rynki oraz zwiększa popyt na dobra i usługi przyjazne środowisku, a wraz z nimi – kreuje nowe miejsca pracy.
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach oraz Instytut na rzecz Ekorozwoju zapraszają na warsztaty KLIMAPOLKA poświęcone korzyściom z polityki klimatycznej.

Na warsztatach:

 • Wyjaśnimy, czym jest polityka klimatyczna i jaki ma związek z rynkiem pracy.
 • Wskażemy możliwości, jakie niesie za sobą transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Polsce.
 • Zaproszeni goście opowiedzą o tym, jak innowacyjne startupy mogą włączyć się w ochronę klimatu. Będzie to również okazja do tego, aby dowiedzieć się, jak stworzyć własny startup oraz gdzie szukać wsparcia merytorycznego i finansowego.
Warsztaty odbędą się 8 grudnia 2016 r. w godz. 11.00 – 15.00
na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki (budynek Energis)
Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy pod adresem e-mail: klimapolka@ine-isd.org.pl.
Zaproszenie na warsztaty wraz z programem spotkania można pobrać TUTAJ.

„Świętokrzyskie - buduj z energią”
14:53 Piątek, 25 listopad 2016
Eksperci ze Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii wzięli udział w międzynarodowej konferencji „Buduj z energią”, którą zorganizowało Świętokrzyskie Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości działające w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Celem konferencji była promocja świętokrzyskich sektorów zasobooszczędnego budownictwa oraz zrównoważonego rozwoju energetycznego na rynkach zagranicznych, co pozwoli regionalnym przedsiębiorcom nawiązać nowe, trwałe kontakty handlowe w obu branżach.

Wydarzeniu towarzyszy przyjazdowa misja gospodarcza przedsiębiorców zagranicznych z takich krajów jak: Algieria, Austria, Białoruś, Kazachstan, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Ukraina. Program misji przewiduje również wizyty studyjne w zakładach produkcyjnych w regionie świętokrzyskim, w powiatach włoszczowskim i staszowskim. W ich trakcie goście będą mieli okazję zobaczyć potencjał i możliwości eksportowe firm budowlanych działających w naszym regionie, a także zapoznać się z rozwiązaniami technologicznymi w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Planowane wydarzenia finansowane są w ramach projektu „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”, który współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.4

Kongres Smart City
14:48 Wtorek, 08 listopad 2016
Kongres Smart City
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zostało partnerem wspierającym IX edycji Ogólnopolskiego Kongresu „Smart City – założenia i perspektywy”, który odbędzie się 17 listopada w Krakowie.


Kongres „Smart City – założenia i perspektywy” dedykowany jest osobom i instytucjom, które poszukują inteligentnych rozwiązań, opartych na narzędziach IT. Organizatorzy zaprosili ekspertów, polityków i samorządowców aby wspólnie zastanowić się nad rozwojem współczesnych miast. Paneliści spróbują odpowiedzieć na pytania w czym drzemie największy potencjał miast, w jakim stopniu miasta wykorzystują nowoczesne technologie, czy zagospodarowanie odpadów komunalnych może obniżyć koszty ciepła i prądu i wpłynąć na jakość życia mieszkańców, czym jest Smart Grid - jedna z podstaw funkcjonowania SMART cities oraz co to jest inteligentny rozwój transportu i infrastruktury - jak go wdrożyć.

Tematyka kongresu:

Nowe technologie - istotny element dynamicznego rozwoju miast
Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich
Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport
Szczegółowy program kongresu


Organizatorzy do bezpłatnego udziału w kongresie zapraszają:

 • władze centralne - Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa
 • władze administracji samorządu terytorialnego - gminy, powiaty i województwa
 • przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych
 • władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk
 • inwestorów krajowych i zagranicznych
 • organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie biznesu
 • przedsiębiorców
 • media branżowe

Efektywność energetyczna - konferencja
14:29 Czwartek, 13 październik 2016
Efektywność energetyczna - konferencja
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapraszają na konferencję z zakresu efektywności w zarządzaniu infrastrukturą publiczną.


Konferencja „Efektywność energetyczna oraz alternatywne źródła energii w zarządzaniu infrastrukturą publiczną” odbędzie się 28 października w godz. 10.00 – 13.00 na Targach Kielce. Spotkanie stanowi element IV Międzynarodowych Targów Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO 2016, które odbędą się w Kielcach w dniach 27-28 października.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli samorządów i jednostek publicznych, planujących inwestycje w infrastrukturę publiczną pod kątem osiągania efektywności energetycznej. Spotkanie stanowi poradnik skąd pozyskać środki na planowane działania oraz prezentuje praktyczne rozwiązania, związane z zarządzaniem infrastrukturą publiczną.

Udział w konferencji wymaga rejestracji i jest bezpłatny, upoważnia także do bezpłatnego zwiedzania targów. 

Polityka klimatyczna - warsztaty
13:59 Wtorek, 11 październik 2016
Polityka klimatyczna - warsztaty
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Instytut na rzecz Ekorozwoju zapraszają na warsztaty poświęcone lokalnym korzyściom z polityki klimatycznej, które odbędą się 17 i 18 października 2016 r.


Polityka klimatyczna i wynikająca z niej gospodarka niskoemisyjna to nie tylko inwestycje w skali kraju, to nie tylko hasła ekspertów ochrony środowiska i wytyczne Unii Europejskiej. To również działania, które można realizować lokalnie i czerpać z nich wymierne korzyści.
Mamy na to dowody – a raczej Wy je macie – w swojej okolicy. Przyjdź na warsztaty, a pomożemy Ci je dostrzec!

Pierwsze warsztaty odbędą się 17 października 2016 r. w godz. 10.00 – 15.00 w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym, Podzamcze 45, Chęciny

Na warsztatach:

Zaprezentujemy technologie odnawialnych źródeł energii, które można stosować na skalę lokalną i indywidualną.
Powiemy jakie korzyści można czerpać z zastosowania technologii zwiększających efektywność energetyczną i które z nich najlepiej wybrać.
Pokażemy, gdzie szukać wsparcia dla realizacji tego typu przedsięwzięć.
Odwiedzimy Laboratorium Autonomiczne i poznamy zastosowane w nim rozwiązania. Nasi goście opowiedzą o problemach w realizacji tego typu inwestycji, o korzyściach z nich płynących, o procedurach i wielu innych praktycznych aspektach.
Laboratorium Autonomiczne w Podzamczu k/Chęcin to jedyny taki obiekt w województwie świętokrzyskim. Zastosowane w nim rozwiązania technologiczne, architektoniczne oraz elementy wyposażenia stanowią bazę doświadczalną w zakresie energooszczędnego budownictwa jednorodzinnego. Laboratorium zawiera szereg rozwiązań, które mogą znaleźć zastosowanie w budownictwie indywidualnym. Laboratorium autonomiczne jest projektem zrealizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Kielcach oraz Regionalnym Centrum Naukowo - Technologicznym.

Drugie warsztaty odbędą się 18 października 2016 r. w godz. 10.00 – 15.00 w sali wykładowej FARR w Starachowicach, ul. Mickiewicza 1a.

Na warsztatach:

Zaprezentujemy technologie odnawialnych źródeł energii, które można stosować na skalę lokalną i indywidualną.
Powiemy jakie korzyści można czerpać z zastosowania technologii zwiększających efektywność energetyczną i które z nich najlepiej wybrać.
Pokażemy, gdzie szukać wsparcia dla realizacji tego typu przedsięwzięć.
Podczas warsztatów odwiedzimy Laboratorium Badawczym Biomasy Stałej, Biogazu i Biopaliw oraz Sposobów ich Efektywnego Wykorzystania Energetycznego. Uczestnicy warsztatów będą mogli dopytywać się o szczegóły dotyczące ekonomiki, technologii i praktycznego zastosowania wybranych rozwiązań. Laboratorium, które otwarto równo rok temu powstało dzięki zaangażowaniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. Jego koncepcja zakłada zrównoważony rozwój energetyczny regionu poprzez wykorzystanie odnawialnych lokalnych źródeł energii oraz odpadów w celu wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w kogeneracji. Obiekt podzielony jest na trzy obszary przestrzenne i funkcjonalne: część analityczną, kogeneracyjną i fermentacyjną.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy do piątku 14 października 2016 r. pod adresem e-mail: a.golec@ine-isd.org.pl, tel. 22 851 04 03.

Znaleziono 91 pozycji i podzielono je po 6 na stronę
wybór strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16 następna